Cenote

Net als veel andere Maya steden, is Chichén Itzá gebouwd naast een cenote. Een cenote is een verzakking in het kalksteen, gevuld met water. Water was schaars in Yucatán en een cenote verzag de bevolking van water. In de cenote zijn veel menselijke resten gevonden, mensen werden er geofferd. Mensen die het overleefden werden vereerd en zouden de toekomst kunnen voorspellen. In de cenote zijn ook verschillende artefacten gevonden, die ook geofferd werden.