Grupo de las Mil Columnas

Aan de zuidzijde van de tempel van de krijgslieden bevinden zich tientallen zuilen waar ooit een gigantisch dak op moet hebben gezeten. De zuilen verschillen; sommigen zijn gebeeldhouwd als krijgers, sommigen hebben afbeeldingen van goden, mensen of dieren en weer andere zuilen hebben geen enkele afbeelding.