Templo de los guerreros

Een hoog plateau met daarvoor rijen beelden waarop krijgers staan afgebeeld. Bovenaan de trap vind je een Chac Mool, een stenen beeld van een liggend persoon met het hoofd omhoog en een schaal op de buik. Men denkt dat de Chac Mool een rol speelde bij menselijke offers. De schaal werd gebruikt om het hart tentoon te stellen.