De geschiedenis van Mexico

De geschiedenis van Yucatan gaat duizenden jaren terug. De eerste sporen van nederzettingen dateren van 2000 voor Christus. Over deze periode is niet veel bekend.

Rond de vijfde eeuw voor Christus werden de Maya nederzettingen groter, en rond de derde eeuw voor Christus hadden sommige nederzettingen een paar duizend inwoners. Het waren boeren gemeenschappen, ze kweekten mais en andere groenten. Ze woonden in hutten op een heuvel om zich te beschermen tegen overstromingen in het natte seizoen.

De dorpen werden gebouwd in de buurt van een waterbron. Naarmate de dorpen groeiden ontstond er hiërarchie in de samenlevingen. De gewone Maya’s werden geregeerd door een elite met religieuze en militaire macht die deze macht doorgaven aan hun nageslacht.

Europeanen zorgen voor ziektes

Tijdens de klassieke periode (250 na Christus tot 900 na Christus) bloeiden de Maya gemeenschappen. In deze periode werden de grootste steden gebouwd en men denkt dat er ongeveer vijf miljoen Maya’s leefden.

Het  zuiden van het schiereiland was één van de dichtsbevolkte gebieden in de wereld. De macht van het zuiden werd echter minder en het machtscentrum verplaatste zich naar het noorden, naar onder andere Chichén Itzá.

De eerste Europeanen kwamen in 1511 aan in Yucatan. De Maya’s werden voor een deel uitgeroeid door de infectieziekten die de Europeanen bij zich droegen. Francisco de Montejo had van zijn vader de opdracht gekregen om Yucatan te veroveren, wat hij deed door de verschillende Mayavolkeren tegen elkaar op te stoken. Hij stichtte de stad Mérida.

Maya’s in opstand

In de koloniale periode werd Yucatan herhaaldelijk aangevallen door piraten. Dit leidde onder andere tot de fortificatie van Campeche, waar je nu nog de stadsmuren en forten kunt bezichtigen. In 1821 werd Yucatan onafhankelijk van Spanje en besloot het zich aan te sluiten bij Mexico. Toch probeerde yucatan later nog een aantal malen om onafhankelijk te worden van Mexico.

Van 1847 tot 1901 woedde de kastenoorlog. Dit was een enorme opstand van de Maya’s tegen de blanken. De oorlog werd zo genoemd omdat tijdens de overheersing van Spanje, de bevolking was ingedeeld in kasten. Onderaan stonden de Maya’s en slaven.

De Maya’s werden onderdrukt en moesten voor een hongerloontje op de grote plantages werken. Pas in 1901 werd het centrum van de Maya-opstandelingen overwonnen waardoor er een einde aan de oorlog kwam.

Cancun werd dé toeristische plek

Yucatán leeft op

Aan het einde van de negentiende eeuw was Yucatan ontzettend rijk door de productie van sisal, een tropische vezel. Er waren gigantische plantages met de grootste en meest bijzondere huizen. Sommige van deze haciënda’s zijn nog steeds te bezichtigen.

In de jaren vijftig werd er een weg een spoorlijn aangelegd, waardoor Yucatan werd aangesloten bij de rest van Mexico en niet meer zo afgelegen lag.

In de jaren zeventig werd Cancun aangewezen als nieuwe toeristenbestemming. De stad groeide heel snel en het toerisme leverde veel geld op. Daarnaast werd er een olieveld gevonden voor de kust van Campeche. Door deze twee ontwikkelingen leefde het schiereiland op.