Maní

Een kleine stad van ongeveer 400 jaar oud. Door de Maya’s werd hier jaarlijks een groot feest gevierd ter ere van Kulkulcan, een god afgebeeld als gevederde slang. Kulkulcan was de god van het leven, de wind, mais en wijsheid. In de stad staat een oud Franciscaner klooster, gebouwd in 1549. Het klooster is gebouwd van stenen van Maya gebouwen die hier eerder stonden. In het klooster zijn fresco’s te vinden. In 1562 verbrandde de bisschop van Yucatán, Diego de Landa, talloze Maya boeken en iconen omdat dat het werk van de duivel zou zijn. Zijn huis kun je vinden naast het klooster.