La Tercera Orden

Een oude jezuïeten kerk gebouwd in 1618. Bevat een schilderij waarop de ontmoeting tussen Montejo (stichter van de stad Merida) en Tutul Xiu (Maya hoofdman) te zien is. Tutul Xiu bekeerde zich tot het christendom. La Tercera Orden betekent “de derde orde”.