De tempel van de neerdalende god

Boven de deur zie je een afbeelding waarvan men denkt dat het de Maya god van de honing moet voorstellen, Ah Muzen Cab.