Juego de Pelota

Veel Maya ruïnes hebben een speelveld dat gebruikt werd voor een traditioneel balspel. Bij dit balspel moest een rubberen bal van ongeveer 5 kilo door een van de doelen (een stenen ring) aan weerszijden worden gespeeld. Hierbij mochten niet de armen of benen worden gebruikt; men speelde de bal met de heupen.  Volgens legenden werden de verliezers geofferd.